Credit public in Romania | clasificare, definitie, destinatie

Ca forma specifică a imprumutului, un credit public reprezinta expresia ansamblului operatiilor prin care statul isi procura o parte din resursele financiare.

Cuprins:

Introducere: clasificare, definitie, destinatie

Asigurarea necesarului financiar se realizeaza in conditiile platii de dobanzi si acordarii altor avantaje in favoarea subscriitorilor, precum si ale unei rambursari viitoare. La imprumuturi statul apeleaza fie din necesitati de trezorerie, fie din necesitati de echilibru bugetar. Pentru imprumuturile contractate pe piata interna, inclusiv la banca centrala, pe termen scurt, se emit bonuri de tezaur.

Imprumuturile publice se emit si se contracteaza in diverse forme, atat pe piata interna, cat si pe cea externa si sunt insotite de o serie de conditii, care, practic, le individualizeaza.

In afara imprumuturilor publice, prezentate anterior, trezoreria publica, in cazul unor nevoi urgente de finantare, poate apela la o serie de metode indirecte de imprumut, cum sunt: cumpararea de pe piata monetara a unor titluri emise de stat, prin banca de emisiune, pe baza politicii de open-market promovata de catre aceasta, cumpararea de catre banca centrala (de emisiune) a monedei metalice existente in seifurile Trezoreriei publice peste nevoile reale ale acesteia, care inseamna un ajutor indirect pentru Tezaur, in sensul modificarii structurii sumelor banesti cu circulatie efectiva, utilizarea, in anumite limite relativ inguste, a disponibilitatilor din conturile deschise la banca de emisiune.

Credit public – clasificare

Datoria statului se formeaza prin emiterea sau contractarea de credit public intern sau extern grevat de diverse conditii generale sau speciale.

De aceea, este necesara clasificarea acestuia prin luarea in considerare atat a caracteristicilor comune, cat si a celor operationale.

Elemente de clasificare a operatiunilor de credit public

1. dupa forma de exprimare, imprumuturile publice pot fi:

 • imprumut in natura;
 • credit public in bani

2. in functie de moneda in care se exprima distingem:

 • credite publice in moneda nationala;
 • imprumut in valuta, care poate fi a statului creditor sau o terta moneda straina (DST, EURO etc);

3. in functie de garantiile acordate de stat catre creditori, se gasesc:

 • imprumuturi cu garantii personale (care obliga statul debitor sa angajeze cautiunea asiguratorie a altui stat);
 • credit public cu garantii reale (implica angajamentul garantarii printr-un venit bugetar sigur si permanent, proportional cu serviciul aferent datoriei publice angajate).

4. dupa clauza rambursarii, creditele contractate de catre stat sunt:

 • amortizabile (termenele de rambursare si modalitatile de efectuare a rambursarii se stabilesc in prealabil);
 • neamortizabile (cand statul se obliga sa plateasca, anual, dobanzile datorate, fara sa defineasca precis termenele de stingere a datoriei sale fata de subscriitorii imprumutului)

5. dupa forma titlurilor emise de stat, distingem:

 • credit public cu titluri nominative sau cele cu clauza de inscriptiune (se emit cand numarul subscriitorilor este redus si se caracterizeaza prin restrictia platii veniturilor aferente si rambursarea sumelor scadente doar catre titulari);
 • cu titlu “la purtator’ (se emit in cazul unor subscrieri cu larga adresabilitate, in scopul asigurarii operativitatii in incasarea cupoanelor aferente veniturilor promise si in transmiterea capitalului);
 • imprumuturi nationale cu titluri mixte (capitalul, fiind nominativ, se ramburseaza doar titularilor, iar dobanzile se platesc pe baza cupoanelor “la purtator’).

6. in functie de raporturile juridice formate intre parti, creditul public poate fi:

 • voluntar sau liber consimtit (subscrierea este voluntara, fara nici o constrangere directa);
 • fortat (cand statul obliga anumite categorii de contribuabili sa subscrie; aceste imprumuturi pot fi la randul lor, directe sau deghizate).

7. in functie de perioada de timp pentru care se contracteaza, distingem:

 • imprumut rapid online pe termen scurt sau flotant (termene de rambursare de pana la 1 an);
 • credite pe termen mediu (contractate pe perioade cuprinse intre 1 si 5 ani);
 • finantari cu termen lung (contractate pe perioade mai mari de 5 ani);
 • fara termen (este cazul imprumuturilor perpetue si a rentelor viagere).

8. in functie de posibilitatea negocierii titlurilor emise:

 • credit public certificat cu titluri negociabile (titlurile au o circulatie asemanatoare cu aceea a efectelor de comert si pot fi vandute/cumparate la bursele de valori, in functie de cotatia lor efectiva);
 • certificat cu titluri nenegociabile (titlurile nu sunt cotate la bursa, dar pot fi vandute la valoarea lor nominala);
 • imprumut certificat cu titluri nelombardabile (aceste titluri nu pot fi in gaj pentru constituirea garantiei in scopul obtinerii unui imprumut de la banca sau de la alta institutie de credit – vezi si creditul lombard).

9. in functie de avantajele sau contraprestatiile pentru creditori acordate de catre stat:

 • credit public cu dobanda (in acest caz rata dobanzii este stabilita de emitent, putand fi fixa sau variabila si este precizata in cupoanele atasate titlurilor de credit inmanate subscriitorilor);
 • cu castiguri sau premii (acestea asigura participarea subscriitorilor la tragerile la sorti periodice, iar suma totala a castigurilor sau premiilor se stabileste in functie de rata dobanzii aferenta unor imprumuturi similare si se repartizeaza, cu titlu de castig, doar posesorilor titlurilor iesite castigatoare);
 • cu dobanda si castiguri (in cazul carora dobanda se stabileste si se plateste la fel ca la imprumuturile cu dobanda, iar castigurile revin sub forma primelor de emisiune sau/si a primelor de rambursare);
 • cu clauza de indexare (care presupun dependenta lor de o valoare reala si sunt lansate de stat in scopul prevenirii discriminarii ofertei de capital pentru imprumutul public, datorate inflatiei).

10. in functie de locul de plasare a titlurilor de credit public, imprumuturile lansate si angajate se pot grupa in:

 • imprumuturile publice interne (se contracteaza pe piata interna de capital si se exprima in moneda nationala sau/si in unele monede straine);
 • imprumuturi publice externe (se contracteaza pe piata internationala de capital sau in terte tari, iar titlurile emise se exprima in valutele tarilor creditoare, in valuta unei terte tari, in DST, EURO etc).

11. in functie de scopul lansarii lor, imprumuturile publice ce pot clasifica in:

 • credit publiccredite financiare (cand se contracteaza in scopul finantarii unor investitii ale statului);
 • credite bugetare (se angajeaza in scopul acoperirii unor parti din cheltuielile bugetare ordinare);
 • credite monetare (se contracteaza in scopul restrangerii masei monetare si al reducerii preturilor);
 • imprumut de repartitie (vizeaza atragerea unei fractiuni din disponibilitatile temporare ale pietei de capital, in care se includ si economiile banesti ale populatiei, pentru realizarea unor redistribuiri de produs intern brut, prin acoperirea unei parti din necesitatile financiare ale prezentului);
 • credite publice ciclice-conjuncturale (se emit in perioadele de recesiune in scopul finantarii unor lucrari publice de anvergura, de pe urma carora se asteapta o relansare economica);
 • imprumut de razboi (militare), pentru finantarea dotarii armatei, pentru efortul de razboi si pentru suportarea consecintelor acestuia (despagubiri, pensii pentru veterani, invalizi, orfani si vaduve de razboi, refacerea zonelor distruse s.a.m.d.).

12. Metode indirecte de credit public prin operatiuni de trezorerie:

 • cumpararea de pe piata monetara a unor titluri emise de stat, prin banca de emisiune, pe baza politicii de open-market promovata de catre aceasta;
 • cumpararea de catre banca centrala (de emisiune) a monedei metalice existente in seifurile Trezoreriei publice peste nevoile reale ale acesteia, care inseamna un ajutor indirect pentru Tezaur, in sensul modificarii structurii sumelor banesti cu circulatie efectiva;
 • utilizarea, in anumite limite relativ inguste, a disponibilitatilor din conturile postale deschise la banca de emisiune s.a.

Imprumuturile publice: continut si trasaturi

Împrumuturile publice reprezintă modul în care statul își finanțează funcțiile care sunt diferite, împreună cu resursele sau pentru a asigura fluxurile de numerar.

Statele și-au asumat sarcini și atribuții din ce în ce mai ample și mai complexe, ceea ce a dus la o creștere substanțială a volumului de resurse bănești necesare serios pentru acoperirea cheltuielilor publice generale impuse de realizarea acestor sarcini și sarcini pe măsură ce evoluează și sub constrângerea numeroase nevoi economico-sociale.

În acest context, venitul obișnuit (obținut de către stat din impozite și taxe, precum și din întreprinderi și proprietăți) este inadecvat în ceea ce privește nevoile curente. a resurselor bănești ale statului.

Astfel, a apărut un deficit bugetar, oricine a necesitat acoperirea deciziei statelor cu alte resurse. În acest cadru, în cadrul cadrului global al creditului, se formează creditul public general, prin care statele au început să procure complementul resurselor pe care le doresc.

Credit public – definiție

Fiind o formă sigură, împrumuturile publice generale reprezintă expresia tuturor operațiunilor prin care hawaii achiziționează unele dintre resursele publice esențiale pentru acoperirea cheltuielilor publice generale, în condițiile plăților de dobândă, precum și alte beneficii în favoarea membrilor. , împreună cu rambursarea viitoare.

Fiind un fel de manifestare la timp a asigurării de credit cu resurse bănești de stat, distingem forme de credit bancar pe termen lung – prin care, intern sau extern, statul folosește forme clasice de finanțare și o a doua forma, imprumut rapid nebancar, prin care – în ciuda faptului că instituțiile bancare apar uneori ca intermediari, sumele de bani nu provin din magazinul lor, ci de la entități diferite, inclusiv persoane fizice.

Statul, în definiția menționată anterior. nu este reprezentat doar ca un singur subiect, ci trebuie înțeles în pluralitatea determinărilor sale, fiind personificat prin intermediul guvernului central, autorităților publice locale, întreprinderilor sau instituțiilor publice generale, consiliilor locale.

Forme de credit public general

Pe baza încrederii în solvabilitatea pentru stat, împrumuturile publice sunt angajate în două forme distincte, corespunzător:

 • Pe modul real de contractare directă de către stat (și propriul său asimilat) împrumuturi devin utilizate de persoane fizice și / sau juridice, dispuse să ofere o parte din banii lor disponibili temporar;
 • prin instituții specializate – bănci, case de economii, case de asigurări sociale, case de pensionare, organizații de asigurare și reasigurare etc. – care colectează o parte din banii disponibili pe piață și îi pune la dispoziția statul (și oamenii săi asimilați) pentru o anumită perioadă de timp și în condiții specificate.

imprumuturile publice 1Într-o economie, în afară de autoritățile publice – centrale și locale – apel pentru resurse de împrumuturi, întreprinderi private, publice generale și mixte, organizații cooperatiste, anumite tipuri de populație, pentru :

 • asigurarea conduitei normale a activității (credite pe termen scurt);
 • realizarea de oportunități (pe termen mediu și lung);
 • satisfacerea nevoilor populației (împrumuturi de consum).

Dezvoltarea cererii de credit

Prin urmare, cererea de credite publice și private este formată din cererile autorităților publice, unităților economice, ale populației, precum și metoda de obținere a resurselor de împrumut cuprinde bani și rezerve gratuite ale băncilor și altor instituții financiare, de chiriași, economii de bani ale populației.

Având pregătirea exactă, creditul public general concurează cu creditul privat, resursele bănești disponibile temporar fiind distribuite în jurul acelor solicitanți care acceptă condițiile de acordare a creditului, respectiv garanții, condiții de plată, rate ale dobânzii etc.

O sumă de numerar, sub forma unui împrumut, pentru perioada determinată, precum și statul se angajează să-l ramburseze în termenul stabilit și să plătească dobânda și alte cheltuieli aferente în cadrul raportului legal, creditul public este expresia un acord de la o persoană fizică sau juridică, pe de o parte, și statul, pe de altă parte, prin care primul este de acord să ofere statului.

Imprumuturile publice generale – trasaturi caracteristice

 • au un caracter contractual

Spre deosebire de impozitare, aceasta este o taxă care este obligatorie stabilită unilateral de către stat în costul persoanei normale sau juridice, împrumuturile publice au caracter contractual și exprimă acordul de voință al evenimentelor incluse.

Cu toate acestea, acest acord poate avea specificul său, deoarece, fără consultarea prealabilă a membrilor potențiali, organele competente ale statului vor fi cele care stabilesc:

 • Condițiile de rambursare și emitere a împrumutului;
 • Mărimea și forma veniturilor pe care le oferă;
 • alte avantaje acordate abonaților.

Persoanele interesate pot accepta sau respinge în bloc condițiile fondate de autoritățile publice, dar nu pot cere să li se ofere un tratament preferențial celorlalți abonați în acest context.

Fiind un ghid, împrumuturile de stat se bazează pe principiul facultății. Practica care este internațională, dar, de asemenea, calificată împrumuturi publice forțate, ori de câte ori abonamentul nu a fost lăsat cititorilor dvs., dar a fost obligatoriu.

De asemenea, sunt înțelese situații de împrumuturi publice contractate pentru pregătirea și desfășurarea războaielor, renovarea economiei deteriorate de calamitățile naturale, reducerea acestor consecințe ale unor mari crize, care este economică ori de câte ori libertatea de acțiune a acestor abonați este foarte restrânsă prin măsurile luate de autoritățile publice.

Deși prospectul problematic și condițiile de rambursare a unor astfel de împrumuturi sunt mai puțin atractive, abonații apreciază interesul național care face din datoria lor patriotică un abonament.

Statele au recurs la imprumuturile fortate in imprejurari exceptionale, respectiv atunci cand independenta nationala si integritatea teritoriala a statului au fost amenintate grav

 • sunt rambursabile

Ipoteca se caracterizează prin însăși faptul că este rambursată, la scadență, persoanelor tale fizice și adecvate care au acordat-o ca mijloc de procurare a resurselor bănești de care are nevoie statul. Prin urmare, la plasarea acelui împrumut care este public Hawaii se stabilește termenul de rambursare, care este adesea înlăturat sau mai aproape, în funcție de evoluția preconizată a profiturilor și cheltuielilor publice.

Cu această regulă, cu excepția împrumuturilor perpetue, se acordă faptul că statul se angajează doar să acopere dobândă care este în special creditorii săi, pentru perioade nedeterminate ale timpului, fără a specifica condițiile de rambursare a împrumuturilor de către înșiși. Cu toate acestea, în timp, dacă prezintă bonusul financiar, statul lor poate răscumpăra inscripțiile de împrumut cu privire la piața de valori.

 • oferă o contraprestatie

Împrumuturile publice generale nu sunt acordate fără costuri, ci în schimbul unei considerații directe pe care autoritățile statului o obligă solemn. „prețul de cumpărare al utilizării temporare a sumelor împrumutate poate lua pur și simplu tipul de atenție, forma câștigului sau ambele forme, deoarece este cazul, la care sunt posibile alte avantaje materiale, inclusiv natura unor facilități adică sunt fiscale.

Avantajele puse la dispoziție de la stat la introducerea unui împrumut sunt limitate în anumite situații. Prin urmare, în perioada economiei generale sau a depresiei, în condițiile reducerii prețului de atenție pe piața capitalului de împrumut, hawaii pot schimba inscripțiile unui împrumut vechi cu o dobândă ridicată cu inscripțiile unui împrumut nou cu un preț redus interesul printr-o procedură . de asemenea, din cauza deprecierii accelerate a banilor naționali, statul poate diminua anumite avantaje materiale oferite inițial creditorilor săi.

Rolul creditului public

Statul apeleaza la imprumuturi fie din necesitati de trezorerie, fie din necesitati de echilibru bugetar. Acesta este rolul imprumutului public

Rolul imprumutului public in acoperirea golurilor de casa

Bugetul de stat este echilibrat, este într-adevăr posibil ca în cursul anului și, în special, în primele luni asociate anului, să nu existe niciodată o potrivire perfectă între condițiile în care se colectează veniturile și cele la care se obțin de obicei aceste în primă instanță, deși de-a lungul fiecărui sezon. face cheltuielile.

Prin urmare, în timpul execuției bugetare, pot exista fie obiective ale gospodăriei (ori de câte ori rambursările depășesc încasările) sau invers – o îmbunătățire a resurselor în comparație cu viteza normală. Ce se întâmplă dacă starea constantă face în această situație? Trebuie să obțineți la un cost minim fondurile necesare, pe termen scurt sau într-adevăr care este rapid. Este cu adevărat, la noi, un împrumut rapid prin care se acoperă perioade de la câteva zile până la maximum 2-3 luni, a căror cerință de lichiditate are acoperire bugetară dacă sunteți de acord.

Parte din rolul imprumutului public este si ca trezoreria publică generală trebuie să cunoască, de fiecare dată, perioadele în care pot apărea goale pentru locuința achiziționată pentru a putea avea resursele necesare pentru acoperirea acestora în afara bugetului național public.

Lacunele casei bugetare publice ar putea fi acoperite de sumele împrumutate de la alte instituții ale statului, care înregistrează un surplus de economii dacă toate resursele financiare publice, colectate pe teritoriul național, sunt colectate la Trezoreria finanțelor publice generale. Ulterior, la momentul asortării veniturilor care sunt bugetare, cantitatea de ipotecă este returnată către creditor.

Apoi, împrumuturile sunt solicitate, pe termen scurt, în afara deținătorilor de resurse bănești pe piață, inclusiv de la banca centrală a țării (în cadrul tipului unui avans în contul veniturilor bugetare viitoare, în limitele și în condițiile dat de legislație) dacă resursele financiare disponibile ale organizațiilor publice generale nu sunt adecvate pentru a plăti lacunele bugetare.

Resursele bănești, împrumutate de la diverși publici sau deținători care pot fi personale, de obicei, nu stimulează oferta de numerar, ci doar o redistribuie. O problemă de bani fără protecție materială în comparație, resursele împrumutate de la banca centrală constituie. De asemenea, apelul pentru împrumuturi ca urmare a nevoilor de numerar poate avea efecte negative asupra circulației care este financiară, sumele dobândite nu sunt rambursate în termenele stabilite.

Necesitati de echilibru bugetar

rolul imprumutului publicStatul împrumută pe piața internă sau în străinătate, astfel încât să puteți finanța deficitul bugetar. Acesta este, de fapt, aspectul principal cand vorbim despre rolul imprumutului public. În conformitate cu datele Fondului Monetar Internațional, în țările dezvoltate, în țările în curs de dezvoltare din Asia, în timp ce Orientul Mijlociu, de asemenea în țările din Europa în tranziție, împrumuturile interne au fost utilizate în principal și într-o măsură inferioară celor care sunt extern.

In Romania, potrivit Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, Ministerul Finantelor Publice poate fi autorizat anual, prin legea bugetului de stat, si cu aprobarea Guvernului, sa emita bonuri de tezaur, purtatoare de dobanda, si a caror scadenta nu trebuie sa depaseasca sfarsitul anului bugetar.

Pentru împrumuturile contractate pe piața internă, inclusiv în timpul băncii centrale, în termen rapid, se acordă facturi de trezorerie. Emiterea de facturi de tezaur în unele țări naționale este restricționată din motive legale, în timp ce în altele este nelimitată.

Facturile de trezorerie sunt titluri de creanță, cu dobândă, la fel ca obligațiunile și împreună fac parte din categoria efectelor publice protejate, prin Codul Penal, împotriva contrafacerii sau contrafacerii.

Fiecare factură de trezorerie include numele, emitentul, specificând suma de bani stabilită ca produs valoric al împrumutului, precum și alte informații despre dobândă, termenul de plată, cel mai probabil numărul care este în serie alte condiții din întregul dvs., care rezultă că titlul arată și reprezintă o datorie. a acestui titular la starea lor.

Guvernul națiunii are opțiunea între creșterea veniturilor fiscale (prin creșterea impozitelor curente sau introducerea de noi) și împrumutarea, de regulă, pe termen mediu – 1-5 ani, și lung (mai mult de 5 ani). într-un efort de acoperire a deficitelor bugetare.

Datoria publica – cum ne afecteaza

Datoria publica este un instrument foarte important de buna functionare a unui stat. Cum sta Romania la acest aspect, care sunt pericolele si cum ne pot afecta acestea?

Obligația financiară publică reprezintă valoarea completă a angajamentelor condiției, inclusiv cheltuielile produse de toți. Suma datoriei totale care reprezintă comunitatea totalitatea obligațiilor pecuniare ale acestei condiții (guvern federal, organizații publice generale, produse economice, administrativ-teritoriale) la un moment dat, rezultate din împrumuturi externe și interne (în lei și forex) contractate pe termen scurt, moderat și pe termen lung, de asemenea. În plus, obligațiile asociate statului față de trezoreria sa, care sunt proprii sumelor avansate scurt, astfel încât să puteți acoperi deficitul planului de cheltuieli.

Ce este datoria publica

datoria publicaImprumuturile pot fi contractate de catre stat, prin intermediul Ministerului Finantelor. Acestea se pot contracta in nume propriu, sau pentru alti beneficiari – garantate insa de catre stat. Datoria publica se poate manifesta fie in lei, fie in valuta. In general, ddiferentierea se face fie in scop statistic, fie pe baze faptice, dependent de locul contractarii imprumutului, sau chiar direct in functie de valyta in care s-a realizat acesta.

Obligațiile indicate în bani, cu excepția faptului că cea națională sunt calculate în moneda națională, cu cursul de schimb comunicat din cauza Băncii Naționale a României pentru a putea evalua datoria publică generală a României.

Această datorie suplimentară este cu siguranță publicul general, de asemenea, o piesă fundamentală din suma totală a obligației financiare publice generale și este definită prin creditele externe contractate și dedicate de Hawaii, în titlul propriu sau de către autoritățile administrației publice locale generale , pe lângă creditele suplimentare contractate și dedicate de alte subiecte autonome, folosind garanția expresă asociată statului.

În plus, suma datoriei publice totale a națiunii ar putea fi exprimată în valori absolute (pentru a cunoaște responsabilitatea față de care țara care este o anumită economie este la mila creditorilor), în valori generale, fiind un procent de P.I.B. (care permite compararea în timp și între țări) și, de asemenea, ca dimensiune medie pe locuitor.

Datoria consolidată care este publică a tuturor datoriilor ca urmare a împrumuturilor Hawaii contractate pe metodă și pe termen lung, împreună cu cele cauzate de extinderea cu privire la rambursare a împrumuturilor pe termen scurt, mediu și lung.

Formele datoriei statului

Obligația financiară totală a comunității este determinată și administrată separat pe cele două tipuri ale sale, și anume datoria publică interioară, pe lângă obligația financiară externă, aceasta este cu siguranță publică. Obligația financiară internă este cu siguranță o comunitate parte integrantă a obligației financiare totale a comunității și prezintă împrumuturile financiare de stat pe piața monetară interioară, de la persoane fizice și / sau adecvate, în monedă națională sau în valută, plus împrumuturile dedicate prin a 3-a funcție, folosind garanția privind statul, restantă la un moment dat.

Suma exigibilității datoriei comunitare este exprimată cu ajutorul datoriei flotante împreună cu datoria consolidată. Această datorie în derivă este cu siguranță obligația financiară publică pe termen scurt a comunității și include împrumuturile contractate, pentru perioade de până la doisprezece luni, pentru a putea acoperi lacunele locuinței generate de inconsecvența, în timp, a veniturilor utilizate costurile financiare.

În prezent, în afară de cele două tipuri de obligații financiare publice (flotant și consolidat), se explorează și datoria care este publică, inclusiv atât depozitele create la Trezoreria Publică, de către numeroși subiecți independenți, cât și alte numerar încasate de aceasta. un circuit unic.

Distincția dintre datoria dvs. plătitoare și cea consolidată, aceasta este cu siguranță publică, de asemenea, esențială atunci când vine vorba de admirația activității monetare pe care statul trebuie să o facă, în prezent, când vine vorba de plata acestei obligații financiare datorate și, de asemenea, pentru rambursarea asociată. cu interesul aferent pe parcursul unui an. Astfel, cu cât ponderea datoriilor publice generale este mai mare atunci când te uiți la datoria completă care este publică, cu atât este mai mare importanța existentă de bani pentru a plăti serviciul general de obligații financiare * mai mare și invers.

Structura datoriilor publice in Romania

O mare parte din datoria publica la inceputul anului 2019, este contractata pe termen mediu si lung. Din aceasta datorie totala, titlurile de stat reprezinta aproape 85%. Reamintim ca din punctul de vedere al banilor pe care statul ii imprumuta, sub un an este termen scurt, de la 1 la 5 ani este termen mediu, si ce este peste 5 ani – termen lung. Daca tot am amintit acest subiect, suntem sigur ca v-ar interesa sa cititi ceva util legat de un credit pe 10 ani fara ipoteca.

In functie de valuta contractului de imprumut, cca 50% este datorie in lei, cca 40% avem credite in euro si putin peste 9% sunt imprumuturi in dolari. Din totalul datoriei guvernului, datoriile administratiei publice centrale este de 98%, restul fiind contractate la nivelul administratiilor locale.

Destinatia creditelor publice

In functie de necesitatile specifice ale autoritatilor, destinatia creditelor publice poate fi diferita de asemenea.

Am acoperit in capitolul anterior cele doua zone in care un guvern poate avea nevoie de finantare (golurile de casa si echilibrarea bugetara). Am atins acolo si cateva motive uzuale pentru care se intampla asa ceva, dar nu am ajuns la cauzele reale pentru multe situatii.

Deci, de ce apeleaza guvernul la credite, fie ele bancare sau de alt tip? Iata cateva motive:

 • Majorarea impozitelor afectează tipic viața populației, iar celebrarea (coaliția) conducătoare evită, de regulă, să aplice această măsură, considerată nepopulară, pentru a nu-și pierde electoratul; în țările care au un nivel avansat de impozitare, o nouă creștere a impozitării ar crea o opoziție puternică pentru categoriile de populație care ar suporta sarcina fiscală care este suplimentară
 • Împrumuturile de stat, pe piața internă, oferă celor care au bani disponibili un plasament sigur
 • Împrumuturile de stat reprezintă o modalitate mai rapidă de a procura resurse financiare decât impozitele directe, deoarece perioada necesară pentru determinarea și evaluarea materiei impozabile este mult mai lungă decât cea pentru abonarea la împrumut și efectuarea plăților în contul său;
 • Ipoteca solicitată de la bancă, care este de regulă centrală, este dobândită într-un termen mai scurt decât dacă este plasată printre alte persoane juridice, în plus, în rândul populației.

Redistribuirea venitului national

Esenta acestei zone economice este generarea de procese deredistribuire a produsului intern brut. Scopul acestora este pastrarea sau revenirea la o stare de echilibru bugetar. In egala masura insa, prin acestea se pot obtine si fondurile necesare umplerii unor goluri de moment in trezorerie. Reamintim discutam despre surse de tipul imprumuturilor publice.Procesele generate la care ne referim isi gasesc manifestari atat la nivel national, cat si in relatiile dintre mai multe state.

Nu ne mai oprim cu detalii, am acoperit deja destul de bine subiectul “destinatia creditelor publice”: sursele de finantare, inclusiv la nivel guvernamental, sunt creditele bancare, pe de o parte, si o serie mai lunga de forme diverse de imprumut nebancar, pe de alta parte.

Pe plan intern, efectele redistribuirii produsului brut care este intern pare a fi ajutat de apartenența la împrumuturile lansate de autoritățile publice. O redistribuire are loc între partea voastră destinată formării brute de capital (acumulare) și cea principală destinată consumului, deoarece o parte din banii de bani disponibili se plasează în inscripțiile referitoare la împrumuturile de stat și pot fi utilizate, în principal, pentru scopuri neproductive din acest moment. Această redistribuire este creată ulterior, prin plata dobânzilor, precum și a câștigurilor care sunt fezabile de către autorități, care sunt recunoscute în favoarea abonaților la împrumuturi, prin veniturile încasate prin impozite.

De asemenea, redistribuirea P.I.B. aceasta este determinată și de rambursarea creditelor restante, care se fac în favoarea persoanelor îndreptățite, dar de la toți contribuabilii pe durata respectivă.

Procedura de redistribuire internă a P.I.B. se manifestă, de asemenea, pe parcursul utilizării care este reală a resurselor financiare produse din împrumuturi, prin rambursările efectuate către unitățile furnizoare economice ale statului.

Utilizarea creditului public

destinatia creditelor publiceResursele economice obținute prin împrumuturi publice sunt, de asemenea, utilizate pentru finanțarea obiectivelor financiare, pentru infrastructura și protecția mediului. În acest caz complet, nu există nicio redistribuire între fondul dvs. de acumulare și investiția de consum, ci doar între subiecții care materializează aplicarea fondului de acumulare.

Importante de asemenea in analiza legata de destinatia creditelor publice, imprumuturile publice contractate in strainatate contribuie la redistribuirea produsului intern brut intre tarile care acorda imprumuturi si cele care le solicita (Finante Publice – capitolul 8).

Inițial, la acordarea acestor împrumuturi, fluxurile care sunt financiare din țările împrumutate către cele împrumutate. Din momentul începerii rambursării împrumuturilor și a plății dobânzilor legate de aceasta, se referă la fluxurile financiare, respectiv se schimbă, începând țările împrumutate țărilor împrumutate.

Împrumutul fiind rambursabil, mai degrabă decât plățile efectuate de țara debitoare, ca dobânzi și comisioane, către națiunea creditoare reprezintă o redistribuire nerambursabilă și definitivă, asociată cu produsul intern brut pe plan internațional, în cazul în care redistribuirea produsului intern brut al împrumutului țara către țara împrumutată are o natură temporară.

Acest articol a fost citit de 762 vizitatori.


GDRP | Termeni - condiții | Confidențialitate | Cookies
Home | Sitemap | Facebook | Telcons: 021-9551