Etapele obtinerii unui credit pe firma 1

Etapele obtinerii unui credit pe firma

Etapele obtinerii de credite IMM fara garantii sunt numeroase si relativ complexe, de aceea este bine sa le cunoastem si sa le analizam cu atentie inainte de a porni la drum.

Nota: acest articol reprezinta partea a 7-a din seria creditelor pentru persoane juridice, firme si PFA. Articolul anterior este Tipuri de credite pentru firme.

Etapa 1 – informare – documentare

Desi este cea mai importanta etapa in procesul de obtinere a unei finantari rambusabile, aceasta este si cea mai nedreptatita dintre toate.

Ce se intampla in aceasta faza? Iata cateva idei:

 • Are caracter exploratoriu, de informare prealabila si de documentare initiala;
 • Au loc discutii intre reprezentantul bancii si solicitantul de credit;
 • Nu se completeaza niciun act, partile facandu-si o parere despre nevoia reala de credit a solicitantului, costurile creditului (dobanzi, comisioane, taxe), documentele necesare.

Etapa 2 – solicitarea creditului

Continutul dosarului de credit

Procedura obtinere credite IMM fara garantii

 1. Dovada de inregistrare la Registrul Comertului
 2. Aprobarea Consiliului de Administratie privind contractarea imprumutului si constituirea garantiilor
 3. Studiul de fezabilitate al firmei si al investitiei pentru care se solicita creditul
 4. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul curent si pe 3 ani previzionati
 5. Certificatul de bonitate de la banca unde are contul principal
 6. Bilanturile pe ultimii 5 ani vizate de cenzori
 7. Conturile de profit si pierdere pe ultimii 5 ani vizate de cenzori
 8. Situatia incasarilor si platilor la zi si pe ultimii 5 ani
 9. Cash-flow in valuta pe toata perioada de rambursare
 10. Contractele de Import/Export care fac obiectul imprumutului
 11. Licenta de Import/Export
 12. Garantii: ipoteci, gajuri, polite de asigurare, scrisori de garantie bancara
 13. In cazul creditelor pentru investitii trebuiesc prezentate:
  • autorizatia de constructie
  • devizul lucrarii
  • planul de amplasare
  • contractul incheiat cu constructorul
 14. Planul de afaceri
 15. Cererea de acordare a creditului

Conditiile de acordare a creditului

 • Solicitantul sa aiba cont curent deschis la banca unde solicita creditul
 • Solicitantul sa aiba dosarul juridic la zi

Apropo, aveti deja in curs un credit pe persoana fizica, si din cauza ratelor mari nu mai puteti finanta corespunzator activitatea societatii? Sau poate sunteti nevoiti sa scoateti prea multi bani din firma, luna de luna, din cauza ratei? Mult mai bine ar fi sa aveti in vedere o varianta de credite in euro.

Etapa 3 – analiza documentatiei si a cererii

Este etapa de analiza a documentatiei, a indicatorilor si de stabilire a punctajului (scoringului) acordat solicitanului de credit.

Analiza documentatiei presupune:

 1. verificarea formala privind existenta tuturor documentelor solicitate in dosar;
 2. verificarea dosarului juridic sub aspectul legalitatii:
  • dovada inregistrarii la Registrul Comertului
  • actionariatul
  • aprobarea Consiliului de Administratie pentru contractarea creditului si constituirea garantiilor

Evaluarea riscului privind debitorul

Formulele de calcul pentru cei 4 indicatori sunt:

Solvabilitatea solicitantului de credit

S = (Cp/A tot) x 100

Unde S = solvabilitatea, Cp = capitaluri proprii si A tot = activ total.

SCOR

Solvabilitate

5

>= 50%

4

25-50%

3

15-25%

2

10-15%

1

5-10%

0

<5%

Profitabilitatea operationala a societatii comerciale

P op = (Pr op/CA)x100

Unde P op = profitabilitatea operationala, Pr op = profitul pe operatiune si CA = cifra de afaceri.

SCOR

Profitabilitate operationala

5

>= 10%

4

7-10%

3

5-7%

2

3-5%

1

0-3%

0

<0

Gradul de acoperire a dobanzii la un credit IMM

Gr ac = Pr op/Ch d

Unde Gr ac = gradul de acoperire a dobanzii, Pr op = profitul pe operatiune si Ch d = cheltuieli cu dobanda.

SCOR

Gradul de acoperire a dobanzii

5

>= 5 ori

4

3-5 ori

3

2-3 ori

2

1-2 ori

1

0. 2-1 ori

0

< 0. 2

Rata curenta a imprumutului persoanei juridice

R crt = A crt/P crt

Unde R crt = rata curenta, A crt = active curente si P crt = pasive curente.

SCOR

Rata curenta

5

>= 1

4

0. 70-1. 00

3

0. 65-0. 70

2

0. 60-0. 65

1

0. 50-0. 60

0

<0. 50

Evaluarea garantiilor propuse de solicitantul creditului:

In functie de ce garantii se pun la dispozitie, scorul poate evolua de la 1 – minim, la 5, maxim. Fiecare banca are reguli proprii, dar in genral, modelu; de scor arata in felul urmator:

 • Scor 1: Garantii insuficiente sau cu valoare de piata scazuta
 • Scor 2: Gajuri pe culturi, utilaje, animale etc
 • Scor 3: Garantii lichide (depozite), inclusiv credite viitoare
 • Scor 4: Ipoteca cu teren
 • Scor 5: Scrisoare de garantie bancara

Evaluarea performantelor financiare ale firmei

Se realizeaza dupa calcularea si analizarea indicatorilor calculati pe baza bilanturilor si conturilor de profit si pierdere pe ultimii 5 ani:

 • Calcularea indicatorilor de volum ai activitatii
  • volumul productiei
  • cifra de afaceri
  • profitul
  • productivitatea muncii
  • fondul mediu de salarii
 • Calcularea ratelor de eficienta economica
  • rata profitului
  • rata rentabilitatii financiare
  • rata rentabilitatii economice
 • Calcularea ratelor de eficienta financiara
  • durata de incasare a creantelor
  • durata de plata a obligatiilor
  • viteza de rotatie a stocurilor
 • Calcularea ratelor de echilibru financiar
  • rata lichiditatii curente
  • rata lichiditatii imediate
 • Calcularea ratei de autonomie financiara
 • Calcularea ratei globale de indatorare
 • Calcularea pragului de rentabilitate

In functie de regulamentele interne ale fiecarei banci, toate acestea se traduc in puncataje care fac departajarea intre solicitantii de credite.

Etapa 4 – negocierea creditului

 • volumul creditului;
 • durata de acordare;
 • tipul ratelor;
 • dobanda;
 • perioada de gratie.

Etapa 5 – semnarea contractului de credit

Dupa aprobarea conditiilor, solicitantul este notificat si invitat sa semneze Contractul de credit si sa constituie garantiile. Fiecare tip de contract se incheie in 3 exemplare: cate 1 pentru client si cate 2 pentru banca.

Etapa 6 – acordarea creditului

Acordarea sumelor se face in contul curent, dupa prezentarea contractelor de garantie inregistrate:

 • in Registrul Ipotecilor de la Judecatorie
 • in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare (A. E. G. R. M. ) pentru gajuri

Etapa 7 – rambursarea creditului

Rambursarea creditelor se face conform graficului, la datele stabilite si in cuantumul aprobat. Pentru orice intarziere se calculeaza dobanzi majorate si penalitati.

Modul de calcul al dobanzilor la credite

Indiferent de tipul de credit formulele de calcul pentru sumele ce se ramburseaza si pentru dobanzi sunt aceleasi:

Sr = p + d

Unde Sr = suma de rambursat, p = principalul si d = dobanda.

P = Sr/nrl

Unde p = principalul, Sr = suma de rambursat si nrl = numarul de luni pt care a fost acordat creditul.

D = (Sl x pd x nrz)/(365 x 100)

Unde Sl = soldul lunar, pd = procent dobanda si nrz = numarul de zile.

Exemplu de calcul comparativ a dobanzii

Presupunem ca suma solicitata este de 150. 000 de lei, durata de rambursare este de 1 an (12 luni), iar procentul de dobanda este de 16%. Data tragerii este 05. 09. 2018, iar data primei scadente planificate conform graficului de rambursare este 15. 09. 2018. Data ultimei scadente este 15. 08. 2019. Pentru usurinta calculului se considera anul de 360 de zile.

Grafic 1: rate egale

calcul rate credite IMM fara garantii varianta 1 rate egale

Grafic 2: rate descrescatoare:

comparatie rate credite IMM - varianta 2 rate descrescatoare

Dupa cum se observa la aceeasi suma imprumutata, pe aceeasi durata, cu acelasi procent de dobanda, rezulta o diferenta de 316 lei la finalul perioadei datorate modului de calcul: rate lunare totale egale sau rate de credit egale.

Bibliografie si lectura suplimentara: Educatie Financiara.

Acest articol a fost citit de 28 vizitatori.


GDRP | Termeni - condiții | Confidențialitate | Cookies
Home | Sitemap | Facebook | Telcons: 021-9551