Rolul imprumutului public

Statul apeleaza la imprumuturi fie din necesitati de trezorerie, fie din necesitati de echilibru bugetar. Acesta este rolul imprumutului public

Rolul imprumutului public in acoperirea golurilor de casa

Bugetul de stat este echilibrat, este într-adevăr posibil ca în cursul anului și, în special, în primele luni asociate anului, să nu existe niciodată o potrivire perfectă între condițiile în care se colectează veniturile și cele la care se obțin de obicei aceste în primă instanță, deși de-a lungul fiecărui sezon. face cheltuielile.

Prin urmare, în timpul execuției bugetare, pot exista fie obiective ale gospodăriei (ori de câte ori rambursările depășesc încasările) sau invers – o îmbunătățire a resurselor în comparație cu viteza normală. Ce se întâmplă dacă starea constantă face în această situație? Trebuie să obțineți la un cost minim fondurile necesare, pe termen scurt sau într-adevăr care este rapid. Este cu adevărat, la noi, un împrumut rapid prin care hawaii acoperă perioade de la câteva zile până la maximum 2-3 luni, a căror cerință de lichiditate are acoperire bugetară dacă sunteți de acord.

Trezoreria publică generală trebuie să cunoască, de fiecare dată, perioadele în care pot apărea goale pentru locuința achiziționată pentru a putea avea resursele necesare pentru acoperirea acestora în afara bugetului național care este public.

Lacunele casei bugetare publice ar putea fi acoperite de sumele împrumutate de la alte instituții ale statului, care înregistrează un surplus de economii dacă toate resursele financiare publice, colectate pe teritoriul național, sunt colectate la Trezoreria finanțelor publice generale. Ulterior, la momentul asortării veniturilor care sunt bugetare, cantitatea de ipotecă este returnată către creditor.

Apoi, împrumuturile sunt solicitate, pe termen scurt, în afara deținătorilor de resurse bănești pe piață, inclusiv de la banca centrală a țării (în cadrul tipului unui avans în contul veniturilor bugetare viitoare, în limitele și în condițiile dat de legislație) dacă resursele financiare disponibile ale organizațiilor publice generale nu sunt adecvate pentru a plăti lacunele bugetare,

Resursele bănești, împrumutate de la diverși publici sau deținători care pot fi personale, de obicei, nu stimulează oferta de numerar, ci doar o redistribuie. O problemă de bani fără protecție materială în comparație, resursele împrumutate de la banca centrală constituie. De asemenea, apelul pentru împrumuturi ca urmare a nevoilor de numerar poate avea efecte negative asupra circulației care este financiară, sumele dobândite nu sunt rambursate în termenele stabilite.

Necesitati de echilibru bugetar

rolul imprumutului publicStatul împrumută pe piața internă sau în străinătate, astfel încât să puteți finanța deficitul bugetar. În conformitate cu datele Fondului Monetar Internațional, în țările dezvoltate, în țările în curs de dezvoltare din Asia, în timp ce Orientul Mijlociu, de asemenea în țările din Europa în tranziție, împrumuturile interne au fost utilizate în principal și într-o măsură inferioară celor care sunt extern.

In Romania, potrivit Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, Ministerul Finantelor Publice poate fi autorizat anual, prin legea bugetului de stat, si cu aprobarea Guvernului, sa emita bonuri de tezaur, purtatoare de dobanda, si a caror scadenta nu trebuie sa depaseasca sfarsitul anului bugetar.

Pentru împrumuturile contractate pe piața internă, inclusiv în timpul băncii centrale, în termen rapid, se acordă facturi de trezorerie. Emiterea de facturi de tezaur în unele țări naționale este restricționată din motive legale, în timp ce în altele este nelimitată.

Facturile de trezorerie sunt titluri de creanță, cu dobândă, la fel ca obligațiunile și împreună fac parte din categoria efectelor publice protejate, prin Codul Penal, împotriva contrafacerii sau contrafacerii.

Fiecare factură de trezorerie include numele, emitentul, specificând suma de bani stabilită ca produs valoric al împrumutului, precum și alte informații despre dobândă, termenul de plată, cel mai probabil numărul care este în serie alte condiții din întregul dvs., care rezultă că titlul arată și reprezintă o datorie. a acestui titular la starea lor.

Guvernul națiunii are opțiunea între creșterea veniturilor fiscale (prin creșterea impozitelor curente sau introducerea de noi) și împrumutarea, de regulă, pe termen mediu (1-5 ani) și lung (mai mult de 5 ani). într-un efort de acoperire a deficitelor bugetare.

Acest articol a fost citit de 13 vizitatori.


GDRP | Termeni - condiții | Confidențialitate | Cookies
Home | Sitemap | Facebook | Telcons: 021-9551